Вкуси България със SlowTours.bg

Агенцията по горите ще търси терени за отглеждане на Източнобалканска свиня

0

Изпълнителната агенция по горите ще търси терени за отглеждане на Източнобалканска свиня, където могат да се издигнат ограждения. Това стана ясно на срещата с представители на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня, в която участваха заместник-министрите на земеделието Георги Събев и Крум Неделков, както и експерти от министерството.

Търсенето на нови терени се налага заради утежнената обстановка в страната от болестта Африканска чума по свинете. Вече трета година е затруднено пасищното отглеждане на съществуващите в четири стада от 400 животни. “Източнобалканската свиня е уникален за България биологичен вид, който трябва да бъде съхранен. Необходимо е държавата да създаде оптимални условия за отглеждането на този вид животни и реализацията им на пазара”, изтъкна заместник-министърът на земеделието Георги Събев.

През последните две десетилетия популацията от Източнобалкански свине драстично намаля, до размер застрашен от изчезване. Основните причини за това бяха свитият пазар и ниските изкупни цени. С епидемията от Африканска чума по свинете древната порода черни прасета почти изчезна. Животните са около 400, отглеждани в три стада в областите Варна и Бургас.

В същото време страни като Испания и Унгария имат силна правителствена политика, с която дори в условия на епидемия стимулират запазването на свои традиционни породи прасета и популяризират отглеждането и консумацията на месото им. Затова заместник-министър Събев предложи да се проучи чуждестранния опит, в частност този на Унгария, Испания и Португалия, за запазване уникалността на редките породи.

За риска от изчезване на древната българска порода Източнобалканска свиня неотдавна бе сезиран и Европейският парламент. Проблемът влезе в официален документ на Комисията по земеделие (AGRI) на ЕП, след като бяха приети предложенията на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите Иво Христов.

Те поставят акцент върху опазването на специфичните породи животни, които са част от традиционния поминък на различни местни общности в държави членки на ЕС. Евродепутатът обърна внимание на факта, че заболявания като Африканската чума по свинете застрашават от пълно изчезване някои видове като Източнобалканската свиня и призова да бъдат предприети своевременни мерки и заделен ресурс за предотвратяването му.

По време на срещата днес се обсъдиха и теми, свързани с опазване на генетичния фонд на породата Източнобалканска свиня, начините на отглеждане, отнасящи се до райониране и изисквания към животновъдните обекти, търговията с животни за разплод и животни за клане, както и прилагането на стратегии за популяризиране на породата и продуктите от нея в страната и в Европейския съюз и интелектуалната собственост.

Споделете.

Коментирайте

Close