Вкуси България със SlowTours.bg

Европарламентът е сезиран за изчезването на породата Източнобалканска свиня

0

За първи път древната българска порода Източнобалканска свиня влиза в официален документ на Комисията по земеделие (AGRI) на Европейския парламент, след като бяха приети предложенията на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите Иво Христов.

Иво Христов

Иво Христов, евродепутат

Те поставят акцент върху опазването на специфичните породи животни, които са част от традиционния поминък на различни местни общности в държави членки на ЕС. Евродепутатът обръща внимание на факта, че заболявания като Африканската чума по свинете застрашават от пълно изчезване някои видове като Източнобалканската свиня и призовава да бъдат предприети своевременни мерки и заделен ресурс за предотвратяването му.

Евродепутатът призовава за стриктен контрол от страна на отговорните органи на държавите членки на ЕС върху използването на забранени или вредни за пчелите и другите опрашители вещества, като обръща внимание върху ключовото им влияние върху биологичното разнообразие, селскостопанските добиви и диворастящите култури.Становището на земеделската комисия беше прието с 35 гласа „за“, 8 „против“ и 5 „въздържал се“.

Иво Христов коментира, че предложенията му са мотивирани от разговори с браншови пчеларски обединения в България, които са подчертали, че пчелите са един от основните фактори за опазване на биоразнообразието и част от екосистемните услуги и трябва да бъдат взети мерки за разрешаване на проблемите в сектора.

Споделете.

Коментирайте

Close