Pictor

БАБХ вдигна ограниченията за овце и кози, гледани в Странджа

0

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) вдигна ограниченията за движение на овце и кози от областите Ямбол, Бургас и Хасково. Те бяха наложени през октомври 2018 г. с решение на Европейската комисия заради болестта Чума по дребните преживни животни. Срокът на рестрикциите в рамките на зоната в Странджа и Хасковско изтече в края на декември 2018 г., а от 9 януари т. г. се въвеждат мерки за облекчен режим.

Овцете и козите от селата в общините Болярово, Елхово и Стралджа, както и населените места от общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево ще могат да бъдат придвижвани в рамките на цяла България след клиничен преглед, извършен 3 дни предварително и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство от ветеринарен лекар.

Същата мярка се прилага и при движение на дребните преживни животни от останалите общини от областите Ямбол, Бургас и Хасково в рамките на цяла България, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане. Няма ограничение за движение на дребните преживни животни за незабавно клане на територията на страната.

При транспортиране на овце и кози извън България се изисква серологично лабораторно изследване на проби с отрицателен резултат, клиничен преглед в рамките на 3 дни предварително и ветеринарномедицинско свидетелство за движение, издадено от ветеринарен лекар.

Продукти от овце и кози от областите Ямбол, Бургас и Хасково ще се реализират свободно на територията на страната и ЕС, без ограничения и специална маркировка.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close