Вкуси България със SlowTours.bg

България изостава със зелените обществени поръчки

0

Едва 20% е делът на зелените обществени поръчки у нас

България изостава в така наречените зелени обществени поръчки за екологично чисти стоки и услуги. Техният дял е под 20% от общия обем на обществените поръчки, а в Швеция например  надхвърля 80%. Страната ни се оказва далеч от изискванията на Европейския съюз за използване на продукти, строителни и комунални услуги, които щадят околната среда, съобщи Евелина Стойкова от Енергиен център София  на кръглата маса „Зелените покупки – инструмент за повишаване на енергийната ефективност“, която се проведе в рамките на Международния технически панаир в Пловдив.

Центърът е партньор в проекта „Купувай мъдро+“, в който участват 15 европейски държави. Той цели да бъдат улеснени зелените обществени поръчки, защото са средство за  намаляване на  вредните газове и унищожаването на природни ресурси, разширяват пазара на екологични стоки, допринасят за опазването на здравето, обясни  Стойкова. Екоизделията  се оказват и по-евтини в дългосрочен план, сочат анализи. Европейската комисия е разработила критерии за 19 групи продукти и услуги, които най-често са обект на зелени обществени поръчки от  държавата и общините, добави тя.

С кръглата маса започнаха Дните на зелената енергия, които се провежда от 2 до 4 октомври 2013 г. в Международен панаир Пловдив.  Водещи теми са  намаляването на енергийните разходи, устойчивото енергийно развитие, преходът към зелена икономика, промените в климата и „интелигентните“ градове. Организатор е Енергийна агенция – Пловдив.

Обновяването на сградите ще се обсъжда на 3 октомври, когато ще бъде представена и технология за отопление на санирани панелни блокове само от слънцето, без използване на други източници.

Деветата национална конференция „Устойчиво енергийно развитие и преход към зелена икономика“ на 3 октомври е  посветена на климата и  околната среда.  Ще бъдат дискутирани сценарии за енергийното развитие на България при различни варианти за изменение на климата, възможности за създаване на енергийни кооперативи и съвместни проекти.

Специален панел е отделен на подобряването на градската среда чрез  създаване на „интелигентни“ градове с „умни“ сгради и чист транспорт.  Приложението на ВЕИ в домакинствата ще разясни проф. Христо Василев от Техническия университет в София. Ще бъдат наградени победителите от ВЕИ шампионска лига, част от европейска инициатива в 7 държави.

С кръгла маса „Енергийното развитие на България и общините – накъде?“ на 4 октомври ще завършат Дните на зелената енергия.

На нея са посветени и много от експозициите на участниците в Есенния панаир. Те предлагат технологии и оборудване за използване на възобновяеми енергийни източници, както и решения за бита.

Споделете.

Коментирайте

Close