Вкуси България със SlowTours.bg

Преработваме предимно череши, ябълки, домати и пипер

0

Предприятията у нас през миналата година са преработили 84.7 хил. тона пресни плодове и 98.5 хил. тона пресни зеленчуци. С най-голям дял от преработените плодове са черешите, ябълките и прасковите, а от зеленчуците – доматите, пиперът и патладжанът, показва анализът на отдел „Агростатистика“ на земеделското министерство. Анкетирани са 191 предприятия за дейността им през миналата година.

При преработените плодове с най-голям дял са доставените от български производители – 66.4%, следват доставките от ЕС – 15.8%, и внос от трети страни – 11.9%. Предприятията стопанисват 332 хектара площи, от които са доставени 3.2% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработените на ишлеме, е 2.7%. 100 наши предприятия преработват плодове, а тези за преработка на зеленчуци са 134. При зеленчуците с най- голям дял са доставените от български производители – 84%, следват доставките от ЕС – 7.8%, и внос от трети страни – 1.5%. От площите, стопанисвани от предприятията (834 хектара) са доставени 6.0% от преработените зеленчуци, а на ишлеме са преработени 0.7%.

През 2015 година готовата продукция от плодове е 69.9 хил. тона, вкл. смес от плодове и зеленчуци. Делът на консервите (вкл. конфитюри и компоти) е 33.1%, замразените плодове са 18%, а плодовите концентрати и сокове представляват 17.3%. Тези три основни продукта съставят 68.4% от произведената продукция от плодове.

Готовата продукция от зеленчуци през миналата година е 86.7 хил. тона. Делът на консервите (вкл. от гъби и от картофи) е 60.1%, замразените зеленчуци са 16.9%, а концентратите и соковете представляват 9.9%.

Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната е 28.1%, за ЕС са били предназначени 25.3%, а износът за трети страни е 11.6% от общата продукция.Реализираната в България готова продукция от преработени зеленчуци е 47%, за ЕС са 20.3%, а износът в трети страни е 7.5%.

Споделете.

Коментирайте

Close