Kinto

Copa-Cogeca: Финансирането за ОСП трябва да се увеличи

0

Финансирането за Общата селскостопанска политика на ЕС трябва да се увеличи в следващия програмен период, подчертава в свое становище за новата ОСП след 2020 г. най-голямата европейска организация на фермери Copa-Cogeca. „Това е необходимо с оглед на икономическите трудности, пред които са изправени земеделските стопани през последните години и допълнителните изисквания, на които те трябва да отговарят. Това ще окуражи земеделските производители да допринасят за изхранването на потребителите, за борбата с измененията на климата, подобряването на екологичните показатели и поддържането на жизнени селски райони, както и да допринасят в световен мащаб за създаването на растеж и работни места в ЕС, подчертават от Copa-Cogeca.

ОСП е под 1% от общите публични разходи на ЕС, а разходите на глава от населението за Общата селскостопанска политика са се понижили с 30% през последните 25 години, отбелязват от организацията.

Директните плащания все още са основният инструмент за подпомагане и стабилизиране на доходите на стопанствата, изтъкват от Copa-Cogeca. Доходите на земеделските стопани в ЕС са намалели през последните четири години и понастоящем представляват по-малко от 50% от средните доходи в други икономически сектори.

Затова трябва да бъдат разработени по-ефективни и по-добре функциониращи инструменти за справяне с нестабилността на пазара, сериозните последици от огнища на болести по животните и културите, както и от неблагоприятните метеорологични условия. Тези инструменти трябва да допълват съществуващата система за директни плащания и мерки за управление на пазара и при никакви обстоятелства не трябва да бъдат заменяни, подчертават от организацията. В Copa-Cogeca смятат, че различните инструменти за управление на риска трябва да се допълват.

Обвързаната подкрепа трябва да продължи при точни и ограничени условия за подпомагане на секторите, особено в животновъдството. Copa-Cogeca подчертават, че трябва да продължат процесите по насърчаване на кооперирането между фермерите и създаването на фермерски организации.

Споделете.

Коментирайте

Close