Kinto

ДФЗ преведе 105 млн. лв. по Схемата за преразпределително плащане

0

ДФ „Земеделие” изплати близо 105 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане. Субсидиите са преведени на повече от 57 хил. земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за 2017. Изчисленията са извършени на базата на разрешени случаи на площи декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 139,72 лева на хектар. Ставката е определена със Заповед на министъра на земеделието.Схемата за преразпределително плащане представлява по-високо подпомагане за първите 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ.

Споделете.

Коментирайте

Close