ДФЗ преведе над 91 млн. лева за необлагодетелствани райони

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 91,17 млн. лева по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Субсидиите са изплатени на 32 791 земеделски стопани.

Преведеното подпомагане по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 68,98 млн. лева. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 22,19 млнв. лева.

Окончателното изплащане на подпомагането на необлагодетелствани райони по мярка 13 ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close