Вкуси България със SlowTours.bg

Преведоха окончателно субсидиите за необлагодетелствани райони

0

Окончателното плащане от над 2,07 милиона лева за необлагодетелстваните райони вече е направено от ДФ „Земеделие“. Субсидиите са наредени по сметките на 3236 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020. Преводът е направен след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения през месец декември 2020.

Изплатените средства за подмярка 13.1 НР 1 – „Компенсационни плащания в планински райони“ са в размер на 1,76 милиона лева. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 300 025 лв., a по подмярка 13.3 (НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“) – 19 907 лв.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close