Caryx

Евродепутатите искат пълна забрана на неоникотиноидите

0

Евродепутатите настояват за пълна забрана на неоникотиноидите – вид пестициди, които убиват пчелите и други опрашители и застрашават биологичното разнообразие. Това стана ясно с приемането днес на Доклад за пчеларството от Европейския парламент, с който евродепутатите заявяват повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличение с 50% бюджета за националните програми по пчеларство.

Неоникотиноидите клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам оказват влияние върху нервната система на пчелите като допринасят за отслабване на имунитета и влияят върху ориентацията им. Това допринася за отслабване на кошерите като цяло, а оттам и на добивите на пчеларите. Вчера Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува доклад за оценка на риска, който потвърждава, че употребата на тези препарати застрашава пчелите.

Момчил Неков

Момчил Неков

„Ето защо ние евродепутатите призоваваме за забрана на тези неоникотиноиди и други опасни вещества, доказани като опасни за популациите на пчелните семейства, както и за икономически мерки за подпомагане на пчеларския сектор“, коментира евродепутатът Момчил Неков.

Неоникотиноидите са спорна група от пестициди, които се използват от 90-те години на миналия век. Те са най-често използваните инсектициди за много хранителни и фуражни култури. Ограниченията на ЕС в използването на неоникотиноиди са въведени от 2013 г. насам, но в светлината на новите оценки на EFSA държавите членки трябва да обмислят потенциални изменения на настоящите ограничения за използването на тези пестициди.

Отговорността за въвеждане на забрана за използване на опасни пестициди е на органите на държавите членки в качеството им на законодатели и на Европейската комисия, която предстои да вземе решение за употребата на неоникотиноидите.

Пчеларството осигурява основния доход или допълнителни доходи на над 500 000 граждани на ЕС. Значението на сектора е много по-голямо, тъй като 84 % от растителните видове и 76 % от производството на храни в Европа зависят от опрашването чрез пчели. Произведената по този начин икономическа стойност, изчислена на 14,2 млрд. евро годишно в ЕС, надхвърля многократно стойността на произведения мед.

Подкрепата на ЕС за пчеларите категорично трябва да бъде преразгледана, смятат евродепутатите. Въпреки че пчелната популация в ЕС се е увеличила с 47,8 % между 2004 г. и 2016 г., бюджетът на националните програми в областта на пчеларството се е увеличил едва с 12 %, от 32 на 36 милиона евро годишно. Това е общ сбор от 3 хилядни от бюджета на ОСП. Затова, според евродепутатите, бюджетът на ЕС за тези програми трябва да бъде увеличен с близо 50 на сто, което е над 47 млн. евро годишно.

Друга важна точка в доклада е разпространението на фалшив мед на вътрешния пазар, което доведе до спадането до края на 2016 г. наполовина на изкупната цена на пчелния мед спрямо стойността му през 2014 г., главно в основните страни производители на мед като Румъния, България, Испания, Португалия, Франция, Хърватия и Унгария.

Медът е третият най-често фалшифициран продукт в световен мащаб. Фалшифицирането засяга почти всичкия внесен в ЕС мед и най-вече продуктите с произход от Китай. Според статистическите данни, Китай произвежда 450 000 тона мед годишно, а според експертите такова количество просто не може да бъде резултат от дейността в пчеларството. Европейската комисия разпореди централизирано изпитване на меда, което показа, че 20% от пробите, взети по външната граница на ЕС и в помещенията на вносителите, са фалшив мед.

Докладът за пчеларството призовава медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото европейските пчелари стават жертва на конкуренция и евтин внос на мед от Украйна и Китай.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close