Вкуси България със SlowTours.bg

Време е за първия осведомителен преглед на пчелите

0

Март е времето за първия за годината осведомителен преглед на пчелните семейства, ако времето през февруари не е било подходящо за това. Целта е да се установи състоянието на всяко семейство слез дългото зимуване и да се окаже помощ там, където има проблеми.

Първи осведомителен преглед на пчелите

Прегледът се извършва след наблюдаване на очистителното облитане. За предпочитане е да се направи в деня на облитането. Този преглед е частичен и не се проверява цялото гнездо. Поради по-ниските температури трябва да се работи възможно най-бързо. Прегледът започва с пчелните семейства, които не се облитат или слабо се облитат.

Проследяват се следните показатели:

  • Сила на семействата – брой междурамия, плътно покрити с пчели. Слаби са семействата с 4 и под 4 междурамия, а силни – със 7 и над 7 междурамия;
  • Количество и качество на меда в пчелните гнезда – определят се окомерно като се извадят 1-2 крайни пити; в нормално развито пчелно семейство трябва да имам минимум 5-6 кг мед и 1 пита с прашец;
  • Наличие на пчелна майка – не е необходимо пчелната майка да се търси, за присъствието й се съди по наличието на снесени яйца в средните пити. При съмнение за липса на майка в средата на гнездото се поставя т. нар. “контролна пита” (пита с открито пило, взета от друго здраво семейство) – когато в преглежданото семейство няма пчелна майка, за период от 24 часа пчелите изграждат маточници по “контролната пита”;
  • Състояние на питите и изолационния материал – пити с ферментирал мед или такива с развита плесен по тях се изваждат, овлажнелите изолационни материали се подменят със сухи.

Резултатите от посочените по-горе дейности се записват в дневника на пчелина. Когато при зимни условия се налага да се извърши преглед на пчелни семейства за отстраняване на някои нередности, кошерът се внася в по-топло помещение за 1-2 часа и след това се премества в затоплена до 20-25°С стая.

Защо се активират пчелните семейства в края на зимата

В края на зимата и началото на пролетта пчелните семейства са все още в полуактивно състояние, т. е. пчелите са събрани в кълбо. От медоносната растителност цъфтят някои прашецодайни растения – леска, дрян, кукуряк, ива. При нашите климатични условия още през февруари има топли дни с температура на въздуха над 10-12°С, през които пчелите летят, събират и пренасят пресен прашец в пчелните гнезда. Тези два благоприятни фактора (топло време и внасяне на прашец) са причина за активиране на пчелните семейства. Резултатът е: пчелната майка снася по-голям брой яйца за едно денонощие; пчелите кърмачки отглеждат повече пило.

Продължават периодичните посещения на пчелина

И в края на зимния сезон продължава периодичното посещение на пчелина. Целта е да се оглеждат кошерите и да се окаже помощ там, където е необходимо – съборени кошери или покриви, затрупване на кошерите със сняг, запушване на входовете и др.

Поради отглеждането на пило и повишаващ на температурата и влажността в пчелните гнезда е възможно да се проявят нозематозата или незаразната диария, както и гладуването. При констатиране на проблеми в това отношение трябва да се изпратят проби пчели за лабораторно изследване.

Наблюдаване на очистителното облитане на пчелите

Ако пчеларят не е наблюдавал очистителното облитане на пчелите през месеците януари и февруари, това може да стане и в някои от първите топли дни на март (температура на въздуха 10-12°С). Там, където зимуването протича нормално, пчелите се облитат дружно и скоро се прибират. От слабите семейства и тези с проблемно зимуване пчелите излитат поединично движат се вяло, най-често пълзят по прилетната дъска и близо до кошера, като оставят тъмнокафяви диарични петна по прелката.

Добре е преди началото на облитането снегът от прилетните дъски да се измете, да се почистят входовете от умрели пчели, пред кошерите да се нахвърли слама или пепел, за да кацат пчелите по тях без опасност от замръзване.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close