Вкуси България със SlowTours.bg

Финансират с 24 млн. лв. 66 горски проекта

0

Държавен фонд „Земеделие“ одобри 66 проекта по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013.

Преобладаващата част от тях са свързани с изграждане на високотехнологични наблюдателни кули. Общият размер на субсидиите е близо 24 млн. лева. Проектите бяха одобрени след извършване на проверка за съответствие с националното и европейското законодателство. Бенефициенти по одобрените проекти са предимно общини и държавни предприятия.

Това беше последният през 2014 г. прием на проектни предложения по ПРСР 2007-2013. Бяха подадени общо 123 проектни предложения с общ размер на заявените субсидии от 102 766 545,52 лева.

Споделете.

Коментирайте

Close