Глоби до 1000 лева, ако гледаме повече от три прасета в кочината на село

0

До 1000 лева глоба ще плащат стопаните, които гледат повече от три прасета в задния двор на село. Тежки санкции до 6000 лв. ще има и за свинефермите, които надвишават разрешения капацитет, нарушават правилата за отчетност, за профилактика, за адекватни мерки при възникване на инфекция. Това предвиждат промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане.

Новият член 416а гласи, че “собственик на селскостопански животни, който надвиши определения капацитет на животновъден обект, съгласно наредбите издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”

От 300 до 3000 лв. се предвижда да бъде глобата за стопанин, който отглежда животни в обект, нерегистриран по определения от закона ред. Това се отнася за домашните стопанства. За фермите санкцията ще е от 1000 до 4000 лв. Ако стопани откажат да унищожат болни животни, въпреки разпореждането на ветеринарните власти, те ще бъдат глобени до 1000 лв. при първо нарушение и до 3000 лв. при повторно. За промишлените обекти санкциите са 3000 лв. при първо и до 5000 лв. при второ нарушение.

Глоби заплашват и ветеринарните лекари – ако те не изпълняват задълженията си, ще бъдат наказвани с глоби от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв. създава се и нов член за тези, които обработват или обезвреждат т. нар. странични животински продукти. Ако това става в обекти, които не са регистрирани,  се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв. Ако нарушението е извършено от фирма или едноличен търговец, глобата е от 3000 до 5000 лв. при първо провинение и от 5000 до 10000 лв. при второ.

Споделете.

Коментирайте

Close