Изкупвачите на мляко подновяват банковите си гаранции

0

Одобрените изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции

Всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции, като депозират техните оригинали за квотната 2013/2014 г в полза на ДФ „Земеделие” до края на този месец. Документите се приемат в София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”).

Размерът на банковата гаранция бе определен от директора на ДФ „Земеделие“ на 25 септември. Изкупвачите, които са декларирали до 250 000 кг сурово краве мляко, трябва да имат банкова гаранция в размер на 6804 лв.  За количества от 250 001 кг. до 1 000 000 кг сумата е  13 608 лв., а за над 1 000 000 кг гаранцията е 21 772 лв.

Образецът на банковата гаранция е публикуван на www.dfz.bg/Секция „Селскостопански пазарни механизми/в менюто „Мляко”/Млечни квоти/Одобрени изкупвачи на мляко.

Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред аграрното министерство, трябва да депозират банкова гаранция в максималния размер от 21 772 лв.

Споделете.

Коментирайте

Close