Caryx

Как да предпазим пчелите от изпадане в роево състояние

0

През месец май има благоприятни условия за проява на роевия инстинкт на пчелите. Семействата изпадат в роево състояние, когато пчелите в пчелните гнезда са много (пренаселеност), когато запечатаното пило е в голямо количество, а откритото пило е по-малко. В тези случаи пчелите кърмачки бездействат, поради малките площи с незапечатано пило, т.е. няма кого да хранят. От голямо значение за роенето са външните фактори – постоянно хубаво (топло) време и сравнително слабо нектароотделяне в природата.

Предпазване на пчелните семейства от изпадане в роево състояние

В кошерите постъпват малки количества нектар, недостатъчни да ангажират младите нелетящи пчели за преработката му и те бездействат. Съчетанието на изброените вътрешни и външни фактори води до проявата на роене.

Основната задача на пчеларя през този период е да предпази пчелните семейства от изпадане в роево състояние. За да се избегне естественото роене, е необходимо своевременно разширяване на пчелните гнезда и ангажиране на младите пчели с работа (наличие на открито пило, което да хранят, и осигуряване на восъчни основи за градеж на пити).

При семейства, изпаднали в роево състояние, може да се направи следното:

  • да се изрежат заложените маточници;
  • да се разширят пчелните гнезда с магазини и корпуси, заредени с празни изградени пити и рамки с восъчни основи;
  • да се подмени пчелната майка;
  • да се отдели изкуствен рой.

Изкуствено размножаване (изкуствено роене) на пчелните семейства

Периодът след акациевата паша е благоприятен за изкуствено размножаване (изкуствено роене) на пчелните семейства. В гнездата има достатъчно хранителни запаси и голямо количество пчели.

Отнемането на пчели от такива семейства не се отразява отрицателно върху по-нататъшното им развитие. За периода до следващата главна паша новосъздадените пчелни семейства успяват да отгледат достатъчно пчели, да се включат в пашата и да я използват пълноценно.

Изкуственото роене може да се направи по три начина:

  • формиране на отводки – индивидуални и сборни;
  • разделяне на семействата с разделяне на летящите пчели;
  • налитане при майката.

Независимо от начина, който пчеларят ще избере, трябва да се спазват някои основни правила – семействата да са здрави и достатъчно силни, за размножаване да се използват най-добрите, показали висока медо- и восъкопродуктивност и устойчивост към заболявания.

Как да работим със слабите пчелни семейства

Поради това, че слабите семейства не могат да участват в пашата пълноценно (от тях не се получава стокова продукция), най-добре е те да се използват за подсилване на средните по сила или да се обединят с други семейства.

През май може да се произвеждат пчелни майки

През месец май може да се произвеждат пчелни майки. Топлото време, наличието на много млади
пчели в пчелните гнезда и постъпването на нектар и прашец са фактори благоприятни за тази дейност. Пчелните майки се получават от здрави, силни и високопродуктивни семейства. При майкопроизводството се използват три групи семейства:

  • майчини, от които се вземат ларви (1-2 дневни);
  • семейства – отглеждачи, в които се изхранват ларвите и се запечатват маточниците;
  • бащини, в които се отглеждат търтеи с добър произход

Получените маточници или пчелни майки се използват за подмяна на старите майки или за създаване на нови семейства.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close