Caryx

Как да създадем нови пчелни семейства с изкуствено роене

0

През юни има добри условия за създаване на нови пчелни семейства, като един от начините е изкуствено роене. При формирането им, независимо от избрания начин, трябва да се осигури достатъчно храна, пчелна майка и пчели (млади нелетящи или стари летящи), които да покриват добре питите. След 6-7 дни новите семейства се подсилват с пити със запечатано пило, взети от други здрави семейства.

За да достигнат по-бързо до нормално състояние, се подхранват със захарен разтвор. Когато за тях се положат необходимите грижи, те успяват да отгледат много пчели, да участват активно в следващата главна паша и да се запасят с достатъчно хранителни запаси за зимния период.

Това са основните стъпки за изкуствено създаване на пчелни семейства, но как да предпазим пчелите от изпадане в нежелано роево състояние?

Предпазване на пчелните семейства от изпадане в роево състояние

През месец юни все още са налице благоприятни условия за роене. Семействата са силни, с много пчели и запечатано пило. Пренаселеността в пчелното гнездо и бездействието на индивидите в него са причина за изпадане в роево състояние. Независимо, че роенето е естествен начин за размножаване на пчелните семейства, то е нежелателно при съвременното пчеларство.

Налитането при пчелната майка е най-сигурният начин за предотвратяване на роенето

Прилагането на изкуствено роене става с формиране на отводки, разделяне на семейството с делене на летящите пчели, налитане при майката. Налитането при пчелната майка е най-сигурният начин за предотвратяване на роенето, защото имитира създаване на рой. Извършва се по следния начин. На мястото на основното семейство, което е в роево състояние, се поставя чист дезинфекциран кошер. В него се нареждат 1-2 пити с храна (мед и прашец), празни изградени пити и рамки с восъчни основи.

От основното семейство се изважда питата, на която е пчелната майка, и заедно с пчелите се поставя в средата на новоформираното пчелно гнездо. В новия кошер, зареден с пити, ще влязат всички летящи пчели. В основното семейство остават само млади нелетящи пчели, на които след 3-4 часа се придава зрял маточник или оплодена майка. Липсата на пчелна майка и наличието само на млади нелетящи пчели води до предотвратяване на роевия инстинкт.

Пчелните майки, получени при роене, са едри и с много добра яйценосна дейност. Ройливостта обаче е качество, което се предава по наследство и не е за предпочитане такива майки да се използват за създаване на нови семейства.

За предотвратяване на роенето е необходимо на пчелите да се създават условия за работа

Ето кои са основните стъпки:

  • Поставяне на рамки с восъчни основи за градеж или строителни рамки;
  • Разширяване с празни изградени пити – така се създават условия за активиране яйценосната дейност на пчелната майка, а заложеното пило ангажира младите пчели-кърмачки;
  • Подхранване с рядък захарен разтвор (2:1) при влошаване на времето;
  • Максимално разширяване на пчелните гнезда с магазини или корпуси – времето е топло и няма опасност от охлаждане на пилото;
  • Отнемане на питите със запечатано пило;
  • Пренареждане на питите в пчелното гнездо -в средата се поставят празни пити;

Производство и придаване на пчелни майки

Условията през месец юни са благоприятни за производство на пчелни майки и за придаването им в нуждаещите се пчелни семейства. Придаване на пчелни майки обикновено става в осиротели семейства, в семейства със стари или дефектни майки, в новосъздадени семейства. Необходимо е да се спазват следните условия:

Семейството, в което ще се придава нова пчелна майка, трябва да е било без такава най-малко 2-3 часа. Новата пчелна майка да се придава с клетка. Най-подходяща за целта е клетка – калпаче. Тя се забива върху питата, като се избира участък със запечатано зряло пило, мед и празни килийки. Пчелната майка се пуска под клетката и отворчето се затваря плътно. По този начин не се ограничава яйцеснасянето на майката (което улеснява приемането й), а излюпените пчели работнички са нейната „свита”.

Придаването може да се извърши и с транспортна клетка. През първите 24 часа отворът на клетката се затваря плътно. На следващия ден се прави преглед. Ако пчелите пълзят спокойно върху клетката и провират хоботчетата си през отворите й, означава, че ще приемат майката. Отворчето на клетката се замазва с мед и восък и се оставя пчелите сами да освободят пчелната майка.

Центрофугиране на пити с мед

При силна паша пчелите бързо запълват магазините и корпусите с мед. Питите със зрял (запечатан) мед се центрофугират и отново се връщат в кошерите.

Получаване на прашец

Медоносните растения, цъфтящи през юни, осигуряват много цветен прашец за пчелите. Част от него може да се отнеме с прашецоуловители, които се поставят на кошерите за 2-3 часа на ден.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close