Вкуси България със SlowTours.bg

Курс по пчеларство – Национална пчеларска програма 2017-2019 г.

1

Тридесетчасов дистанционен курс по пчеларство се организира по Националната програма за пчеларство 2017-2019 г. Знанията, които ще придобиете обхващат теми, свързани с биологията на пчелното семейство. Ще имате възможност да научите как да работите в пчелина и нужните грижи, които да прилагате. Акцент в обучението са и жилищата на пчелите, както и медоносната растителност, нужна за биопродукция. Биологичното пчеларство и неприятелите на пчелите също са част от плана на курса.

30-часов курс по пчеларство – за кого е подходящ и каква е цената?

Пчеларският курс е подходящ за начинаещи и напреднали стопани, които желаят да получат знания за отглеждането на пчели. Обучението за пчелари има ясен план и стриктна програма за придобиването на знания. Ако сте пчелар, който желае да получава финансова помощ за развитие на пчелин, този курс ще Ви донесе допълнителни 10 точки при кандидатстване по Националната програма по пчеларство за тригодишния период – 2017-2019 г. Цената можете да научите на телефон 0885 556672. Важно е да се знае, че за група от над 3 човека имаме допълнителна отстъпка. Поради тази причина е добре да се свържете с нас. Безплатни обучения за земеделски производители не са предвидени до този момент.

Какво ще научите от курса?

Болести и неприятели по пчелите
Медоносна растителност
Работа в пчелина и грижа за пчелите
Жилища на пчелите
Състав на пчелното семейство
Биология на пчелното семейство

Ето и кои са мерките, по които пчеларите търсят допълнителни точки чрез 30-часово обучение по пчеларство

Мярка А от пчеларската програма е за пчеларски сдружения и бенефициенти, търсещи финансова помощ за закупуване на техника, спомагаща за добива и преработката на пчелната продукция.

Мярка Б от пчеларската програма е насочена за борбата с агресорите и болестите в пчелина. Вароатозата е основен проблем в кошерите.

Мярка В от пчеларската програма е свързана с подвижното пчеларство. Голяма част от практикуващите очакваха с интерес тази възможност.

Мярка Г от пчеларската програма подпомага нуждите за анализ на продукцията в лабораторни условия. Физикохимичният анализ е важен за пчеларите.

Мярка Д от пеларската програма е най-предпочитана, тъй като дава шанс на стопаните да закупят и подновят пчелните кошери. Предвидени са среддства и за отводки и пчелни семейства.

Мярка Е от пчеларската програма дава възможност за партньорство със специализирани органи за провеждане на изследователки програми от сектор пчеларство.

Често задавани въпроси от начинаещи пчелари

Пчеларство за начинаещи – цена? Това е първият въпрос, вълнуващ всеки млад пчелар. Ако сте начинаещ такъв и имате интерес от нашия курс се свържете с нас на телефон 0885 556672 за да разберете стойността на обучението. Ако сте няколко човека задължително споделете това, за да получите допълнителна отстъпка. Не е изключено да се комбинирате с ваши колеги, приятели и познати.

Задължително ли е присъствието? Не е задължително присъствието, тъй като дистанционната форма на обучение не изисква присъствие. До този момент нашите наблюдения са, че тя е най-предпочитаната от пчеларите в България.

Ще получим ли документ за преминато обучение? Всеки преминал курса по пчеларство получава удостоверение, което е съгласно изискванията на Националната програма за пчеларство 2017 – 2019 г. Документът е с евро пас, което означава, че има покритие във всяка една страна от Европейския съюз.

Пчеларският курс по Националната програма за пчеларство 2017-2019 г. важи ли и за Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“? Обучението носи 10 точки само за Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. За бенефициенти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се изисква 150-часово обучение за млад фермер по пчеларство, което не дава точки, но е задължително.

Къде мога да намеря фирма или организация за провеждане на курс по пчеларство? Обучение по пчеларство се провежда от легитимни центрове за професионално обучение, отговарящи на изискванията на Национална агенция за професионално образование и обучение /НАППО/. Ние работим с такъв център, отговарящ на всички изисквания.

За записване:

Имейл: [email protected]
Телефон: 0885 556672

*Платена публикация

Споделете.

1 коментар

  1. матев on

    Обучението е за бенефициенти и носи 10 точки. Изключително удобно под дистанционна форма!

Коментирайте

Close