Какво води до висока смъртност на пчелите през зимата?

0

Най-лошата част от годината за пчелите е зимно-пролетният период. По това време те изчерпват белтъчно-мастния си запас и поради тази причина умират. В този период смъртността на пчелите може да достигне и 70%.

Зимно-пролетната смъртност не е конкретно заболяване, а общо наименование на явление, което се дължи на различни фактори от заразно и незаразно естество.

Факторите от незаразно естество най-често идват от технологични грешки, които пчеларят допуска при зазимяването на кошерите. Освен пряко тези фактори имат и косвено значение за смъртността на пчелите. Те предизвикват заболявания от заразно естество като нозематоза, бактериални и плесенни болести. Нарушаването на принципите на отглеждане на пчелите и тяхната свръхексплоатация често влияе върху устойчивостта на насекомите през зимно-пролетния период.

Една от честите причини за високата смъртност при пчелите е гладуването, което бива относително и абсолютно. Относителното гладуване е тогава, когато има мед в кошерите, но той не е правилно разпределен и заради студа пчелите не могат да стигнат до него или той просто е кристализирал в килийките. Абсолютното гладуване означава, че кошерът просто е беден на хранителни запаси, които са били изконсумирани по-рано през годината.

Друг фактор, поради който смъртността на пчелите се увеличава е безпокоенето. То бива предизвикано от нахлуването на друго животно в кошера, например мишка. На външни фактори като удари по кошера, които могат да бъдат предизвикани най-често от други селскостопански животни като крави, овце, телета, агнета и т.н. Обезпокояването на пчелите може да дойде и от силни шумове, предизвикани от сгради, заводи, пътища или просто твърде шумни места в близост до кошера.

В резултат пчелите се стресират и започват да консумират повече мед, което води до изчерпване на запасите им. Осиротяването на пчелно семейство откъм пчела майка също играе важна роля що се отнася до това дали нашите пчели са спокойни или обезпокоени. Често при осиротяване на едно пчелно семейство, пчелите в него не образуват правилно кълбо и загиват.

Друга причина за високата смъртност на пчелите е подхранването им с некачествен или твърде захаросан мед, като например гроздов или манов. Още един фактор са различните болести, които могат да покосят пчелите ни. Различни видове бактерии и микроагенти, които влияят пряко и непряко върху пчелното семейство. Паратоф, септимеция, салмонелоза, нозематоза и други, са заболявания, които убиват пряко пчелите ни, а заболявания от типа на вароатозата ги изтощават до степен, в която не им остава нищо друго освен да издъхнат.

Ето защо е нужно да се прави честа профилактика на кошерите. Електронното издание За пчелите препоръчва някои практики, които със сигурност биха понижили процента смъртност на пчелите във вашите кошери.

  • Зазимете силните пчелни семейства с млади пчели. По този начин семействата ще станат още по-силни и ще могат да преживеят зимата.
  • Зазимете кошерите с пчели майки със силно проявени хигенни навици и запасете кошерите с достатъчно храна.
  • Осигурете достатъчно белтъчна храна под формата на цветен прашец за вашите пчелни семейства. Осигурете добра вентилация на пчелните гнезда.
  • Осигурете доброкачествен мед за зимата на своите пчели – отървете се гроздовия, мановия и плодовия мед, той ще ги направи слаби.

От всичко това можете да си направите извода,че повечето неща зависят от добрите грижи на пчеларя за пчелина му. Ако се грижите добре за насекомите, осигурете им нужните условия, те ще могат да преживеят зимата и да ви служат вярно през останалата част от годината.

Споделете.

Коментирайте

Close