Вкуси България със SlowTours.bg

Новата Национална програма по пчеларство ще финансира кооперирането

0

Новата тригодишна Национална програма по пчеларство 2020-2022 г. ще финансира приоритетно кооперирането между пчеларите, става ясно от проекта на наредба за прилагането й, чийто срок за обществено обсъждане изтече днес. Акцентът в пчеларската програма са пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, за да се преодолее раздробеността и съществуващото разединение в сектора към настоящия момент.

Тези неправителствени организации ще бъдат ползватели на помощта по програмата. По голямата част от мерките и дейностите в нея са свързани с обучение на пчелари за прилагане на добри практики при отглеждане на пчелните семейства. Тя има за цел да промотира произведените пчелни продукти, достигайки директно до крайния потребител чрез организиране на базари.

Пчеларите ще могат да кандидатстват и за доказване на резистентност към причинителя на заболяването вароатоза, което нанася най-големи щети в сектора. За първи път в проектонаредбата е предвидено финансиране за изследване разпространението на нозематозата, както и за наличие на остатъчни количества пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства.

Когато стойността на проектите по мярка А – „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти, надхвърля определения за целта бюджет, ще се извършва оценка на проектите и класиране по точки. За голяма част от останалите дейности, които се подпомагат, няма да има класиране, а при недостиг на средства помощта ще се намалява с еднакъв процент за всички. По думите на ресорния зам.-министър д-р Янко Иванов, „за първи път в новата тригодишна програма е променен моделът на финансиране на разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти, извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.“

Наредбата за прилагане на новата тригодишна Национална програма по пчеларство 2020-2022 г. ще бъде публикувана в Държавен вестник. Веднага след това ще бъде отворен и приемът на заявления за подпомагане. Финансовите средства за 2020 г. са в размер на 6 399 405 лева, от които 50% са от националния бюджет. Бюджетът по програмата за тригодишния периода 2020-2022 г. е с 35 % повече от този за предходния период – общо 19 199 412 лева. Към момента са изплатени 3 677 335 лева за 2019 г., което е 77% от определения годишен бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close