Вкуси България със SlowTours.bg

Марина Бракалова: Фермерите ще са по-силни, ако се кооперират

0

ВИЗИТКА

Марина Бракалова е завършила „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е по създаване и управление на проекти, свързани с подобряване качеството на живот. Един от инициаторите за създаване на българска хранителна банка, която е свързващо звено за дарени храни между хранителната индустрия и организации за социална подкрепа. Била е експерт в Контактното звено на Европейската селска мрежа за подпомагане изпълнението на ПРСР. През 2014 г. е заместник-министър на земеделието в служебния кабинет на премиера Георги Близнашки.
В момента Марина Бракалова е ръководител на секция „Земеделие, храни и рибарство в Постоянното представителство на България в ЕС в Брюксел, Белгия. Като лектор на конференцията „Бъдеще за местните храни“ в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2017“ Бракалова акцентира върху успешния опит, кооперирането и тенденциите в сектора на микропредприятията в Европа. 

– Г-жо Бракалова, по време на конференцията „Бъдеще за местните храни“ дадохте добри примери от Европа за коопериране и обединяване на усилията, защо у нас в България не се получава?

В Европа това се е развило с дълги години упоритост, хората са разбрали, че заедно са по-силни и по-лесно могат да постигат резултати. Ние вървим по този път, последната година има сериозно увеличение на групите и производителите, които се обединяват. Условията са възможност за бизнес, необходимост от растеж и осъзнаване на факта, че 1+1 е повече от 2.

– Тези сдружавания наистина ли са формирани на база обединяване на усилия и постигане на общи резултати или по-скоро заради субсидиите, които се отпускат за групи производители?

В Европа повечето такива съюзи са създадени само и единствено да се постигат по-лесни, бързи и качествени резултати. Хората се обединяват, за да имат по-голяма мощност. Мисля, че ще стигнем и ние до този момент, в който всичко ще работят заедно.

– Повечето хора все още се страхуват от коопериране, тъй като го свързват с някогашните ТКЗС-та. Как може това да се промени?

Според мен е нужно време. Пазарът е по-силен от финансирането, което е ограничено откъм период и ресурси, винаги е било и ще бъде така. Рано или късно, ако производителите не се нагодят, пазарът ще ги смачка.

– Една Франция, която има силни традиции в кооперативите, рекламира активно кооперирането на държавно ниво, чрез държавната телевизия. Има ли индикации, че това е възможно да стане и в България?

Министерството полага изключителни усилия в тази насока, не просто говори, а дава финансови възможности, за да подтикне хората към това. Хората трябва да разберат, че заедно са по-силни, ако си сам не можеш да купиш всичко, което ти трябва за бизнеса – машини, оборудване и т.н. Франция има опит, а ние винаги сме черпили от него. Според мен и тук ще се наложи тенденция, просто е нужно време.

Най-различни органи и институции са тук и комуникират директно с производители с цел по-бързо, ефикасно и лесно постигане на резултати. За мен това са първите стъпки към кооперирането. Всичко това показва, че организацията е средство и инструмент, чрез който може да се запази устойчив дял от пазара.

– Какво е мнението Ви за новата Обща селскостопанска политика и субсидиите – трябва ли да настъпят промени в механизмите за финансиране на сектора и какви?

На европейско ниво дискусията и сондажите на мнения за новата ОСП вече започнаха. Тенденциите на пазара, скоковете и спадането на цените не могат да бъдат предвидени, както и болестите, кризите, фактори като ембарго. Това са непредвидими процеси, с които трябва да се справяме. Трябва да се търсят механизми, които могат да се задействат по време на кризи, които гарантират устойчиви практики в земеделието и производството на храна. От друга страна те трябва да гарантират спазването на качеството, опазването на природата и т.н. Според мен ще има тенденция за търсене на по-голяма ефективност от инвестицията, свързана с продукта, ще се отчита социалният ефект и влиянието върху околната среда.

Споделете.

Коментирайте

Close