Вкуси България със SlowTours.bg

Над 1 милион кубика дърва за огрев са осигурени на населението

0

Над 1 милион кубика дърва за огрев са осигурени за населението за отопление през предстоящия зимен сезон, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Дървата ще се продават на физически лица по списъци, дадени от кметствата за 2021 година.

От осигурените количества дърва 365 хил. кубика са предвидени за продажба като стояща дървесина, а останалото количество от 675 хил. кубика – като добити от горски склад. Тазгодишното количество е над отчетеното за предходната година, с което се гарантира задоволяване търсенето на пазара. Вече има цели общини като Габрово и Севлиево, които са газифицирани, поради което употребата на дърва намалява.

В други общини като Гоце Делчев, Своге голяма част от домакинствата са преминали на пелети чрез изгаряне с модерни и ефективни котли, което сериозно намалява емисиите на фини прахови частици. Близо 47% са добитите дърва за огрев от склад, а едва 17% са количества от стояща дървесина. Отчита се изоставане при добива на дървата, който се организира от страна на купувача.

По данни на държавните предприятия, в края на месец август, са предоставени чрез директни продажби на физически лица общо 380 хил. пр. куб. м. дърва за огрев, с което до момента са задоволени потребностите на 53 460 домакинства. В 12 от общо 162 стопанства на територията на страната или в 15 общини, дървата се предоставят изцяло от общинските гори.
Цените на дървата са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба на горски склад на цени между 37 лв. и 48 лв. за пр. куб. м. без ДДС.

Иглолистните дърва варират между 24 лв. и 36 лв. без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив. Продажната цена на добивани от самите лица за собствени нужди дърва, е в границите от 5 лв. до 22 лв. за иглолистни дърва без ДДС за пр. куб. м. и от 12 лв. до 28 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва. Важно е да се знае, че в посочените цените не са включени разходите за транспорт, товарене и разтоварване.

Тези дейности се заплащат от купувачите и обикновено се извършват от частни физически или юридически лица, притежаващи собствени транспортни средства, като стойността на предлаганата от тях услуга допълнително оскъпява крайната доставена цена на дървата. От Изпълнителната агенция по горите съветват всички граждани да се снабдяват само със законно добити дърва за огрев.

При закупуването им трябва да се проверява за наличието на маркировка на дървата. Купувачът задължително е нужно да изиска и да съхранява оригинала на превозния билет, с който са доставени. Дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба. Достоверността му може да бъде проверена на електронен адрес tickets.iag.bg. При основателни съмнения за нарушение подайте сигнал на телефон 112.

Споделете.

Коментирайте

Close