Вкуси България със SlowTours.bg

Намалява употребата на антибиотици при животни, използвани за храна

0

Употребата на антибиотици е намаляла и сега е по-ниска при животни, използвани за човешка храна, отколкото при хората.

Това съобщава последният доклад, публикуван от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията ( ECDC). Докладът от трите агенции на ЕС представя данни за консумацията на антибиотици и развитието на антимикробна резистентност в Европа за 2016-2018 г.

Значителният спад в употребата на антибиотици при животни, използвани за храна, предполага, че мерките, предприети на ниво държава, за намаляване на употребата на антибиотици, се оказват ефективни. Почти наполовина е намаляло и използването на клас антибиотици, наречени полимиксини. Това е положително развитие, тъй като полимиксините се използват и в болниците за лечение на пациенти, заразени с мултирезистентни бактерии.

Връзката между употребата на антибиотици и бактериалната резистентност

Картината в ЕС е разнообразна – ситуацията варира значително по държави и по антибиотични класове. Например, аминопеницилините, 3-то и 4-то поколение цефалоспорини и хинолони (флуорохинолони и други хинолони) се използват повече при хората, отколкото при животни за производство на храна, докато полимиксините (колистин) и тетрациклините се използват повече при животните за производство на храна, отколкото при хората .

Докладът показва, че употребата на карбапенеми, 3-то и 4-то поколение цефалоспорини и хинолони при хора е свързана с резистентност към тези антибиотици при инфекции с Escherichia coli. Подобни асоциации бяха открити за животни, отглеждани за човешка храна. Експертите откриха връзка между резистентността на тези бактерии при животните и резистентността при същите бактерии при хората.

В България фермерите се презастраховат и дават повече антибиотици на животните

У нас ситуацията е по-различна. Българското месо е пълно с антибиотици, като фермерите ги дават на животните, за да се презастраховат. Фермите в България злоупотребяват с медикаменти и са класирани на осмо място в седмия годишен доклад на Европейската агенция по лекарствата, който анализира продажбата на антибиотици за животни в 30 европейски държави през 2015 г.

В България на 1 кг живо тегло се падат средно по 121 милиграма антибиотик, а в страни като Норвегия, Исландия и Швеция, данните съответно са 2 мг, 5 мг и 12 мг. Употребата на лекарства у нас застрашително расте – от 92 мг през 2011 г. и 116 мг през 2013 г. до рекордните 121 мг. Големият проблем с безконтролното даване на антибиотици на животните е, че така бактериите стават резистентни, лекарствата спират да действат и се налага използването все по-мощни антибиотици във все по-високи дози.

Споделете.

Коментирайте

Close