Направете преглед на пчелните семейства преди акациевата паша

0

Главният преглед на пчелните семейства преди акациевата паша е сред задължителните дейности на пчеларя през месец май. По това време на годината зацъфтява бялата акация, която осигурява на пчелите в повечето райони на страната първата главна паша. Преди настъпването й пчеларят трябва да направи преглед на семействата и да добие представа за степента на развитието им (сила, количество на пилото, качества на пчелната майка) и здравословното им състояние.

Силните семейства имат 8-10 пити с пило, а пчелите им заемат целия плодник при Дадан-Блатовите кошери или 1-2 корпуса при многокорпусните. Такива семейства пълноценно използват главната паша. Необходимо е 2-3 дни преди началото на пашата да им се поставят магазини или корпуси. Средните по сила семейства, които имат по-малко пчели, но много открито пило, се подсилват със зряло пило или с летящи пчели. Слабите семейства не могат да участват в пашата.

Особености в развитието на пчелните семейства

  • Климатични особености: топло време с редки охлаждания; средни месечни температури между 11 и 18°С; по-продължително слънчево греене; слаби до умерени ветрове.
  • Медоносна растителност: зацъфтяват много дървесни, храстовидни и тревисти видове, като голяма част от тях са с продължителен период на цъфтеж и са важни медоносни растения – бяла акация, гледичия, глог, мекиш, офика, аморфа, ягодоплодни [къпина, касис, малина), нокът, бакла, бораго, градински чай, бяла и червена детелина, еспарзета, полски синап и др. Продължава цъфтежът на жълтата акация, конския кестен, клена, явора, някои овощни видове [дюля, круша, слива, череша, ябълка).
  • В резултат на топлото време и редовното внасяне на по-големи количества нектар и прашец, пчелните семейства се развиват интензивно. Основната дейност трябва да е насочена към подпомагане на семействата, за да се отгледат повече пчели работнички.
  • Вследствие на обилното хранене пчелната майка увеличава броя на снесените за едно денонощие яйца. Яйценосната й дейност може да достигне своя максимум (2 000-2 500 яйца за 24 часа).

През май се проявяват вирусните заболявания по пчелите

През този месец се проявяват вирусните заболявания, нозематозата (латентна форма), бактериалните диарии, майската болест, аспергилозата (каменно пило), аскоеферозата (варовито пило), европейският гнилец. Може да се установят и случаи на отравяне.

Задължителни дейности на пчеларя

  • Своевременно разширяване на пчелните гнезда

За да не се ограничава яйцеснасянето, е необходимо да се осигурят свободни площи от питите. Освободените, в резултат на засилената консумация на храна, килийки са недостатъчни. Това налага своевременно разширяване на пчелните гнезда. През този период разширяването се извършва с правилно изградени светлокафяви пити. В зависимост от силата на семействата кошерите система Дадан-Блат се разширяват с 1-2 плодникови пити, а многокорпусните с цял корпус. В райони където пчелите са започнали да отделят восък, в пчелните гнезда се поставят рамки с восъчни основи за градеж.

  • Добро затопляне на пчелните гнезда отгоре и отстрани

Това е важно условие за нормалното развитие на пчелните семействата. Не бива да се избързва с изваждането на страничните затоплящи (изолационни) материали. Все още има опасност от застудяване през нощта и съответно от простудяване на пилото.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close