Как да подхраним пчелните семейства и да получим прашец

0

Подхранването на пчелите, подпомагането на слаби и осиротели пчелни семейства, подготовката за отглеждане на пчелни майки и покупката на нови пчелни семейства са сред най-важните дейности в пчелина през април. Работата на пчеларите през месец април е много отговорна и от нея зависи състоянието на семействата преди началото на първата главна паша и на активния сезон.

Подхранване на пчелите

Консумацията на храна се увеличава в резултат на интензивното отглеждане на пило. За да се развива нормално, всяко семейство трябва да разполага с не по-малко от 5-6 кг мед. Най-добрият начин на подхранване е с пити с мед, като в зависимост от силата на семейството се разпечатват различни по големина участъци от питата. Питите за подхранване се разполагат до последната пита с пило. Със същата цел (попълване на хранителните запаси) може да се използват центрофугиран мед и захарен разтвор (2:1), които се подават чрез горните хранилки.

Подпомагане на слаби пчелни семейства

Когато пчелното семейство е слабо, то се присъединява към друго.

Подпомагане на осиротели пчелни семейства

На осиротелите семейства или на тези с дефектна пчелна майка се придават запасни оплодени майки. Когато в пчелина няма запасни майки, осиротялото семейство се обединява с друго, имащо нормално развита пчелна майка. Присъединяването се извършва при спазване на общоприетите в пчеларството изисквания.

Подготовка за отглеждане на пчелни майки

Пчелари, които произвеждат пчелни майки за свои нужди, могат да започнат подготовка за тази дейност през април. В зависимост от предназначението на семействата (отглеждани, майчини или бащини) и от технологията за производство на майки, подготовката им протича по различен начин.

Закупуване на пчелни семейства

Месец април е подходящ за закупуване на пчелни семейства. По-малкият брой пчели в пчелните гнезда и наличието на пило позволяват основно преглеждане и правилна преценка на състоянието на семействата.

Получаване на прашец

Многото цъфтящи медоносни растения (главно прашецодайни) дават възможност на пчелите да съберат и пренесат в пчелните гнезда повече прашец. Обилното прашецоотделяне позволява на пчеларите да отнемат част от донесения от пчелите прашец с помощта на прашецоуловители, без да се попречи на развитието на семействата.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close