Caryx

През октомври зазимяваме пчелните семейства

0

През октомври идва времето за основен преглед и зазимяване на пчелните семейства. Сезонът се характеризира с по-ниски температури, които през нощта често падат под нулата. Пчелната паша приключва, прецъфтяват и последните медоносни растения.

За развитието на пчелните семейства октомври е преходен месец – пчелите преминават от активен начин на живот към пасивен период. Летателната им активност намалява. Пчелните майки спират яйцеснасянето. В гнездата се излюпва последното пило. При спадане на температурите под 12°С пчелите започват да се събират на кълбо.

Основна задача на пчеларите е правилното подреждане на пчелните гнезда

Основна задача на пчеларите е окончателно и правилно подреждане на пчелните гнезда и зазимяване на семействата. Необходимо е да се осигурят достатъчно по количество качествена храна, добра изолация и затопляне, защита от неприятели.

Важен фактор за предпазване на пчелните семейства от заболявания е осигуряване на спокойствие по време на зимуването. През октомври може да се наблюдава излитане (напускане) на всички
пчели от кошерите, когато семействата не са третирани срещу вароатозата. При установяване на проблем от здравословно естество е необходимо да се Вземат проби пчели или пило и да се изпратят за лабораторно изследване.

Основен преглед на пчелните семейства и зазимяване

В нашата страна окончателното зазимяване трябва да завърши до средата на октомври. За целта в топъл есенен ден се извършва основен преглед на пчелните семейства, при който се определят:

  • Силата на семействата;
  • Количеството на хранителните запаси;
  • Състоянието на пчелната майка;
  • Състоянието на кошера и изолационните (затоплящите) материали

В зависимост от силата на пчелните семейства се определя броят на питите, които ще останат в гнездото. Семейството се зазимява на толкова пити, колкото пчелите покриват добре (от горе до долу). Оставянето на повече пити нарушава топлинния режим в кошера и често е причина за лошо иззимуване. За зимуване се подбират светлокафяви пити с правилно изградени работнически килийки.

От силата на семейството зависи и количеството на меда, който трябва да остане в пчелното гнездо през зимата. Пчелите зимуват нормално когато са осигурени по 2 кг мед на всяко междурамие, плътно покрито с пчели. На семействата се оставят и 1-2 пити с прашец.

Как да формираме пчелно гнездо в кошера

Пчелното гнездо се формира в едната страна на кошера – най-добре южната. До последната пита се поставя преградна дъска, а празното пространство зад нея се запълва със затоплящ материал. Когато пчелното гнездо се разполага в средата на кошера, то се ограничава от двете страни с преградни дъски.

Подреждането на питите в кошера при зазимяване се съобразява с биологичните изисквания на пчелите. Те образуват зимното кълбо върху незаетата с мед част от питите срещу входа на кошера. При естествени условия пчелите подреждат по определен начин хранителните си запаси – по-празните пити са в средата на гнездото, а пълните – в краищата. Ето защо при подреждане на питите в кошера при зазимяване пчеларят трябва да постави съдържащите 3,0 – 3,5 кг мед в края, а тези с по 2,0 кг – в средата.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close