Вкуси България със SlowTours.bg

Най-големият бубарски генофонд в ЕС се съхранява в ОСБЗ-Враца

0

Опитната станция по бубарство и земеделие – Враца съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския съюз. Той включва 140 сорта черница и около 260 породи и линии копринена буба. Генофондът на популациите при черницата съдържа сортове от Италия, Румъния, Украйна, Грузия Азербайджан, Узбекистан, Египет, Китай, Япония и др., стана ясно при посещението в станцията на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

Генетичните ресурси при копринената пеперуда са обособени местни и интродуцирани породи с различен генетичен и еколого-географски произход (Австрия, Италия, Франция, Полша, Румъния, Украйна, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Египет, Сирия, Виетнам, Корея, Япония, Китай, Мадагаскар и др.). Всички те допринасят съществено за обогатяване на генетичната плазма при селекцията на високопродуктивни сортове черница и породи, линии и хибриди копринени буби.

Бубарският генофонд включва около 260 породи и линии копринена буба

Опитната станция е създадена през 1896 г. със средства на Окръжната постоянна комисия под формата на Демонстративна бубарница. Задачите й са проучване на модерни методи за производство на пашкули и запознаване на населението с тях, изпитване и разпространение на жълтопашкулните породи буби и упражняване на контрол на внасяното от чужбина бубено семе по отношение на болестта пебрина. През 1903 г. към Демонстративната бубарница е създадено първото у нас училище по копринарство и тъкачница за копринени платове.

От 1906 г. Демонстративната бубарница преминава към Министерството на земеделието, горите и държавните имоти като Опитна и контролна станция по бубарство. Тя разширява дейността си и започва да предлага курсове за обучение на производители на бубено семе /греньори/ и техници за отглеждане на буби и свилоточене.

Днес Опитната станция по бубарство и земеделие е единствената в системата на ССА, а и в цялата страна, тясно специализирана в бубарството и копринарството. Станцията осигурява резници, и фиданки от най-добрите черничеви сортове, бубено семе от високопродуктивни хибриди, съвети и консултации по въпросите на бубарството.

Опитната станция по бубарство във Враца е главният износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ

Производствената дейност на ОСБЗ е насочена към осигуряване на продукти за научното обслужване на бубарството в цялата страна, както и за износ в чужбина. Част от продуктите на станцията като качество и цена се нареждат на челно място в света. ОСБЗ-Враца е главният износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ, като тези продукти намират добра реализация и в други страни като Австралия, Холандия, Египет, Гърция, Пакистан и др.

Станцията произвежда черничеви фиданки за вътрешния пазар и за износ в други страни от ЕС. В Португалия са продадени 10000 черничеви фиданки от сортове с високо плододаване към които има засилен интерес напоследък.
ОСБЗ-Враца провежда курсове за обучение по бубарство с чуждестранни граждани, което генерира значителни приходи на фона на годишната си издръжка. През миналата година са обучени 6 човека от Тайланд, Грузия и Великобритания. През септември и октомври тази година в ОСБЗ-Враца ще пристигнат за обучение курсисти от Украйна, Колумбия и Исландия.

Проф. Николов се срещна с ръководството и научния колектив на станцията и представи своята визия за стабилизиране и развитие на опитните станции в системата на ССА. Той препоръча повече усилия, съвместно със ССА за осигуряване средства за целево подпомагане поддръжката на генетичните ресурси на копринената буба и черницата, които са уникални и представляват национално богатство за страната.

В ОСБ – Враца функционира постоянната експозиция „Бубарството в България”, изградена през 2007 г. съвместно с Националния земеделски музей – София. Експозицията представя посредством музейни експонати историята на бубарското производство в България, както и дейността на Опитната станция по бубарство – Враца от създаването и до наши дни.

Споделете.

Коментирайте

Close