Вкуси България със SlowTours.bg

Отпускат 1 млн. лв. за реализация на българско агнешко месо

0

До 1 000 000 лв. помощ de minimis ще бъдат отпуснати за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на агнешко месо в търговската мрежа през 2021 г. Така по време на Великденските празници и Гергьовден през 2021 г. животновъдите ще могат да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени, съобщиха от ДФ „Земеделие”.

Помощ за реализация на агнешко месо могат да получат кланици, вписани в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки. Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 63 кланици, които могат да извършват клане на дребни преживни животни.

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за закупено и заклано агне или яре. За да получи подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските стопани агнета или ярета на цена не по-ниска от 5.50 лв./кг живо тегло без ДДС. Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 2021 г., като субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2021 г.

Българските производители, които работят в условията на COVID пандемия, пострадаха сериозно от сушата през 2020 г. Много от тях нямаха възможност за осигуряване на хранителни запаси от фуражи за изхранване на животните през зимния период. Затова на видеоконферентна среща между ръководствата на МЗХГ, ДФЗ, представители на животновъдния бранш, на кланиците и БАБХ днес бе решено да се подпомогне българското производство на агнешко месо.

Споделете.

Коментирайте

Close