Вкуси България със SlowTours.bg

Отварят мярката "Млад фермер" на 18 ноември

0

Приемът на документи по „Млад фермер“ на 18 ноември

Мярка 112, известна като „Млад фермер„, ще бъде отворена от 18 ноември. До 20 декември кандидатите по мярката ще могат да подават документите си.

Целта е всички, които все още нямат готови проекти, да имат достатъчно време, за да ги подготвят и внесат, обясни земеделският министър Димитър Греков, цитиран от Fermer.bg.

Мярката „Млад фермер“ ще стартира отново през май 2014 г. По думите на министър Греков, за нея ще бъдат осигурени достатъчно средства.

Сред изискванията към кандидатите, които могат да подават проекти за финансиране по мярка „Млад фермер“ е да са физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението са били регистрирани за първи път като земеделски производители. В същия срок те трябва да са започнали да отглеждат животни или да стопанисват земя с цел производството на селскостопанска продукция, да са подали в същия срок  заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ , както и да са започнали да се осигуряват като земеделски производители.

Предимство ще имат фермери, които се занимават с животновъдство, както и ако живеят в областите Кърджали, Ловеч, Габрово, Варна, Благоевград, Силистра, Разград, Перник, София и Смолян. Размерът на финансовата помощ за един кандидат е до 25 000 евро.

Споделете.

Коментирайте

Close