Ветеринарни лекари: МЗХГ и БАБХ ни погаждат номера, искаме оставки

0

“През всичките години на Държавната профилактична програма МЗХГ и БАБХ не са преставали да ни погаждат номера от всякакъв род и да ни смятат за ветеринарни лекари втора ръка.

Заставаме изцяло зад централното си ръководство с искането за незабавни оставки на Изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и зам.-министър доц. Янко Иванов”, заявиха в официална позиция ветеринарните лекари от Областната колегия на БВС -Пловдив.

Ветеринарните лекари са в недоумение от ставащото в сектор ветеринарно обслужване по Програмата за надзор и ликвидиране на заразните болести по животните в България 2019-2021 г., тъй като със заповед на проф. Желязков започващите прегледи на пчелите и ваксинации на преживните животни ще се извършват от ветеринарни специалисти на БАБХ.

“Към момента ветеринарните лекари от ОК на БВС – Пловдив не са отказали по никакъв повод изпълнение на Програмата, напротив – сложили сме началото на Програма 2020 в условията на пандемична обстановка и извършваме ваксинация срещу Син език по преживните животни. Категорично не сме съгласни със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ за започване на прегледите за Американски гнилец по пчелите, ваксинация против Антракс и Заразен дерматит в личните дворове от официални лекари служители на БАБХ”, посочват в изявлението си от Ветеринарния съюз в Пловдив.

Според лекарите, от тази заповед не става ясно и категорично:

  1. Отпадат ли задълженията на регистрираните ветеринарни лекари към пчеларите по силата на договорите между тях, за преглед на пчелите;
  2. Въз основа на какво пчеларите трябва да потърсят официалните лекари след като нямат договори с тях и на какво основание няма да се изпълни договора с регистрираните ветеринарни лекари;
  3. По силата на съществуващите договори, след като регистрираните ветеринарни лекари извършат прегледите, те ще бъдат ли включени в отчетите за плащане и дали ще се платят, а също така и тези, извършени от служителите на БАБХ;
  4. Дали ДФЗ ще признае тези прегледи, извършени от регистрираните ветеринарни лекари, а и тези, извършени от служителите на БАБХ, след като нямат договори с пчеларите а са и контролен орган;
  5. Kой ще упражни контрол върху извършената дейност на официалните ветеринарни лекари;
    Най сме възмутени от това, че с тази заповедq докато се реши какво да се прави, се губи ценно време и има безцелно разтакаване и ненужни разговори и комбинации между заинтересованите;
  6. Защо беше нужно 4 месеца да се говори и да се обсъждат варианти за разпределяне на населени места между регистрираните ветеринарни лекари и подготвяне на анекс за обслужване на обекти от задни дворове,след като официалните лекари от БАБХ ще извършват ваксинациите там;
  7. Ние се питаме докога МЗХГ и БАБХ ще ни смятат за ветеринарни лекари втора ръка, все едно сме учили в различни учебни заведения, и непрекъснато ще нарушават договорките помежду ни, все едно не сме се клели в служба на тази държава;
  8. Въвежда се никому ненужна документация, която е в огромно количество и в крайна сметка се оказва безсмислена. Най редовно ни бавят плащанията по договорите с 3-4 месеца и повече закъснения от определените по договор срокове; Нарушават цели членове от задълженията си по договора, касаещи осигуряване на диагностикуми за бруцелоза например, или за изследване на мозъците на говедата и овцете за Спонгиформна енцефалопатия по говедата и Скрейпи.

Споделете.

Коментирайте

Close