Ветеринарите ще избират – или обслужват ферми, или лични стопанства тип “заден двор”

0

Ветеринарните лекари у нас занапред ще трябва да избират с кого да сключват договори за обслужване – или само с ферми, или с лични стопанства. Кметовете ще имат редица нови задължения при възникване на епидемии, предвиждат промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане.

С цел осигуряване на биосигурност във фермите не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

Регистрирането на личните стопанства тип „заден двор“ занапред ще става при кметовете, а не с лично подадено заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Това предвиждат промените в режима за регистрация, като идеята е той да бъде облекчен. Регистрацията ще се осъществява с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава от кметството на населеното място. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави  в ОДБХ.

С промените се въвеждат допълнителни задължения на кметовете по места при констатиране на заболяване, като целта е по-добра координация и бързо предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. С приемането на поправките кметовете и кметските наместници ще са длъжни да:

  • извършват инвентаризация и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, които се намират на територията или в землището на съответното населено място;
  • организират определянето на терен за загробване на труповете на животните и дейностите по загробване на животните по реда на наредбата, издадена на основание на чл. 259, ал.3, като публикуват протокола на интернет страницата на съответната община;
  • осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до мястото за загробване;
  • под контрола на официален лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  • осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните на съответната територия;
  • съвместно с органите на МВР, ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  • забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  • участват в комисиите по чл.137, ал.11 за регистрация на животновъден обект – лично стопанство за отглеждане на селскостопански животни.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести.

 

Споделете.

Коментирайте

Close