Преведоха парите по СЕПП при ставка от 193 лв./ха

0

Над 634,33 милиона лева са преведени снощи на стопаните по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Парите се разпределят между 57 909 земеделци. Ставката, на база която е направено плащането, е 193 лева на хектар. За Кампания 2018 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 743 млн. лева.

Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2018 г. ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Актуализацията става на база на подадените възражения от земеделските стопани и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г. Въз основа на обновената информация ДФЗ – Разплащателна агенция ще извърши окончателните разплащания по Схемата за единно плащане на площ.

До момента по подадените заявления за Кампания 2018 г. са разплатени общо 785, 371 млн. лева. От тях по схемите за животни са преведени 151 млн. лв. Първите плащания за настоящата кампания започнаха в края на октомври и бяха насочени към животновъдите – по схемите за преходна национална помощ, необвързана с производството.

Споделете.

Коментирайте

Close