Вкуси България със SlowTours.bg

Приемът по лозаро-винарската програма започва на 17 ноември

0

Заявления за подпомагане по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще се приемат от 17 ноември

От 17 ноември до 5 декември 2014 г. кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. ще могат да подават заявления за финансова помощ за Кампания 2015 година.
По мярката се подпомагат три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. Определеният бюджет за трите дейности до края на финансовата 2015 г. е малко над 4, 4 млн. лева.

Финансовата помощ могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Тя покрива до 75% от разходите на бенефициента за изпълнение на конкретни дейности и се изплаща след изпълнение на инвестицията или авансово. Срокът за изпълнение на инвестициите по мярката е до две винарски години (от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата година) от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя е 80,81 млн. евро за целия програмен период

Заявленията за финансова помощ се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, ул. „Гусла” № 3, с предварително записване на телефони 02/ 8187 505 и 02/ 8187 534. Образец на заявлението е публикуван на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ „Вино”. Важно условие за получаване на подпомагането е кандидатите да представят удостоверение за право на участие по мярката. То се издава от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Бюджетът по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” за целия програмен период 2014-2018 г.е 80,81 млн. евро. Само за изминалата финансова 2014 г. са изплатени малко над 32, 158 млн. лв. Част от тези средства са платени по договори, подписани през предходни години. Останалите средства получиха кандидатите по мярката, подписали договорите си през финансовата 2014 г. и подали заявки за авансово плащане.

Споделете.

Коментирайте

Close