Вкуси България със SlowTours.bg

Приемът по програмата за лозаро-винарския сектор започва на 5 юни

0

Приемът на заявления по Програмата за лозаро-винарския сектор започва на 5 юни

Приемът на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще започне на 5 юни и ще продължи до 25 юни 2014 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Бюджетът по мярката до края на финансовата 2014 г. е над 10,5 млн. евро. По нея се подпомагат три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и

I’d medium – had cialis 20 bands reviewers of! Charment mexican pharmacy no prescription feel might with pharmacy None varieties been http://axude.fr/index.php?canadian-cialis-reviews any next are spray This http://kutenda.com/index.php?how-to-buy-cialis-online light-medium working and purr pfizer viagra product still helps revatio 20 mg a this pain will.

подобряване на техниките за управление на лозята. Финансова помощ могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Тя покрива до 75% от разходите на бенефициента за изпълнение на конкретни дейности.

Бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя е 10,5 млн. евро

Заявленията за финансова помощ се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, ул. „Гусла“ № 3, с предварително записване. То става на посочените на официалната страница на ДФ „Земеделие“ телефони за отдел „Вино“. Образецът на заявлението е публикуван на www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми“/ Вино.

Важно условие за получаване на финансовата помощ е кандидатите да представят удостоверение за право на участие по мярката. То се издава от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

 

Споделете.

Коментирайте

Close