Вкуси България със SlowTours.bg

Добиват три пъти по-евтина енергия от артишок

0

Енергията от артишок е три пъти по-евтина от горивото за отопление

Гърция има многогодишна мечта за производство на възобновяемо гориво за отопление и енергия от биомасата на артишока. Страната е на път да сбъдне тази мечта, съобщават от Лабораторията по земеделие и приложна физиология на растенията на университета в Тесалия. Това е особено важно за гръцката икономика, която частично зависи от вноса на петрол.

Вече е подписано споразумение с група инвеститори за отглеждане първоначално на 10 000 дка в Тесалия, където ще се произвеждат 15 000 тона пелети, съобщава проф. Никос Даналатос. Те се равняват на 7 500 тона нефт, но ще са с цени три пъти под стойността на горивото за отопление.

Биогоривото ще се произвежда в завода, който се строи в Индустриалната зона на Волос”. За доставките на биомаса ще се плаща до 70 евро на тон. Това ще рефлектира положително върху производителя, местната заетост, крайния потребител и околната среда.

Проф.  Даналатос обяснява, че артишокът е многогодишно растение от средиземноморски произход, добре адаптирано към сухите и топли условия в Южна Европа. Растежът му започва с първите дъждове на есента и продължава през зимата и пролетта до началото на лятото, когато влагата на почвата намалява. Тогава една част от растението над земята изсъхва и позволява да се прибере реколтата. С първите дъждове през октомври се наблюдава бързо развитие на артишока, който в рамките на няколко дни отново покрива изцяло почвата.

Артишокът е вид плевел, не развива болести и неприятели и не изисква пестициди при отглеждането си

Поради факта, че самият артишок е вид плевел, не позволява развитието на други плевели. След дългогодишни опити е станало ясно, че по растението не се появяват болести и неприятели, затова при отглеждането му не се налага използването на пестициди.

Освен това артишокът, поради богатата си коренова система, използва отлично почвените ресурси и се нуждае от много по-малко азот. Артишокът усвоява добре зимните дъждове и дава големи добиви без напояване. Добивът на сухо вещество варира от 1200 – 1600 кг в неполивани полета, като с 2-3 поливания от средата на април до края на май ( в този период наличието на вода е високо в повечето райони), добивите варират от 2500 до над 3000 кг на сухо вещество на декар. Трябва да се отбележи, че в сравнение с другите земеделски култури, отглеждането на артишок има много по-малко разходи.

Пелетите, добивани от артишока, са с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, лесно могат да бъдат пакетирани, пренасят се с цистерна и се съхраняват в склад, от където се прехвърлят автоматично за изгаряне в ултрамодерни горелки. Влажността в пелетите е около 8%, а калоричността им за2 кг се равнява на около 1 литър петрол.

Отглеждането на артишок има много по-малко разходи от другите култури

Ефектите от отглеждането на артишок за биогориво са много:

  • намаляване на нитратите – артишокът се нуждае от по-малко азот. Ниските нива на наторяване допринасят за намаляването на нитратите, което като цяло заплашва много райони с посеви от пшеница, памук, цвекло, тютюн и т.н.
  • намаляване на пестицидите – голямата конкурентноспособност на артишока ограничава растежа на плевелите. Артишокът е издържлив и не е засегнат от сериозни болести и насекоми. Следователно използването на фунгициди, хорбициди е почти нулево.
  • използване на вода – артишокът използва отлично зимните дъждове и дава високи добиви без напояване
  • против ерозия – артишокът след първите дъждове на есента се разраства бързо и покрива изцяло земята, защитавайки я от ерозия, която е особено опасна за склоновете по сухите места
  • увеличаване на почвеното плодородие – артишокът допринася за повишаване плодородието на почвите чрез обогатяването й с органични вещества и създаването на добра структура, така че да даде високи добиви при следващите култури.
Milena Dimovska

Милена Димовска

Превод от гръцки: Милена Димовска
Стажант-преводач в Agronovinite.com

Споделете.

Коментирайте

Close