Вкуси България със SlowTours.bg

Пшеницата в Добруджа е унищожена от сушата, добивите падат с 40%

0

Пшеницата в Добруджа е съсипана от сушата, а над 300 000 декара са унищожени. Това е една четвърт от засетите наесен 1,245 милиона декара с пшеница в житницата на България, стана ясно по време на Дните на отворените врати в Добруджанския земеделски институт.

В Южна България ситуацията е по-благоприятна, но в Добруджа добивите от пшеница ще бъдат с около 40% по-ниски в сравнение с предходната стопанска година. Тогава добивът достигна 5 646 004 тона пшеница, а средно от декар бяха прибрани 519 кг/дка. Тази година обаче състоянието на посевите е тревожно в цялата област, като особено критично е в крайморските общини, в които до 80% площите с пшеница са провалени, коментира проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт. „При около 30 % от площите в общините Каварна, Балчик и Шабла, в районите без дъжд добивите ще бъдат между 50 и 150 кг от декар“, допълва проф. Киряков.

„Причините за състоянието на пшеницата са неадекватно изградена сортова структура и грешни технологични решения, които са в резултат на непознаване на биологичните особености на зърнено-житните култури и на отглежданите сортове. Суша е имало и ще има. Студ, във всичките му проявления, пак ще има. Имаше грешки в сеитбата. Голяма част от посевните площи бяха засети извън препоръчителния за региона срок“, коментира доц. Галина Михова, селекционер по пшеницата.

„През март много от сортовете, които не са подходящи за нашите региони бяха влезли във фаза вретенене и съответно ниските температури нанесоха много сериозни повреди. Характерна особеност на българската селекция е високото ниво на студо- и зимоустойчивост. И това никак не е случайна – България има много специфичен климат, регионите са много различни“, изтъкна още доц. Михова. Учените припомниха, че засушаването вече е характерно да Добруджа, а през последните 4 години през април почти не вали дъжд. Затова българската селекция на пшеница е насочена към климатичните условия в страната.

Споделете.

Коментирайте

Close