Вкуси България със SlowTours.bg

Пуснаха субсидиите на стопаните по СЕПП

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе субсидиите на стопаните по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 41 840 земеделци ще получат над 500 милиона лева, съобщиха днес от Фонда. За първи път директните плащания се правят още през месец декември.

За Кампания 2016 общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 198 лв./хектар. Окончателната ставка по СЕПП ще бъде определена след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване на принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2016 година.

Кандидати, за които актуализацията на данни в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) не е приключила, няма да получат плащане преди да са финализирани проверките на условията за допустимост, освен в случаите, в които заявените площи по СЕПП са били обект на контрол на място от страна на Техническия инспекторат на ДФЗ-РА.

На останалите кандидати ще им бъде извършена оторизация след предоставяне на данните. Тогава ще бъде публикувана и информация за обхвата на предварителния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ и ще бъде задействана процедурата по подаване на възражения.

За да видите дали сте в списъка на кандидатите за подпомагане, за които данните в Системата за идентификация на земеделски парцели не са актуализирани, кликнете върху връзката по-долу.
Списък на кандидатите за подпомагане, за които данните в СИЗП не са актуализирани

Споделете.

Коментирайте

Close