Вкуси България със SlowTours.bg

РЕДИГО® ПРО – защита срещу болести, пренасяни чрез семена и почва

0

РЕДИГО® ПРО е препарат за оптимална защита срещу комплекса от болести, пренасяни чрез семената и почвата (в това число кореново гниене и снежна плесен). 

Защо да избера РЕДИГО® ПРО?

РЕДИГО® ПРО спомага за:

  • Пълен контрол на почвени патогени като снежна плесен и кореново гниене, които могат да редуцират добива с до 40 %. Основната и най-ефективна борба срещу тези патогени е превантивната чрез обеззаразяване на семената.
  • Отличен старт и мощно развитие на младите растения през есента както на листната маса, така и на кореновата система.
  • Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения.
  • Интензивно братене и достигане на оптимална фаза за презимуване.

Допълнителни предимства:

Вариращата дозa на РЕДИГО® ПРО дава възможност за гъвкавост при третиране спрямо очакваните проблеми и възможностти на фермера.

  • Ако се нуждаете от действие основно срещу твърда и праховита главня, може да заложите на по-ниската доза от 50 мл/100 кг семена, която дава и икономически предимства.
  • Ако желаете пълен контрол на всички болести, пренасяни чрез семената и почвата, в това число кореново гниене и снежна плесен, е необходимо да използвате доза от 66,7 мл/100 кг семена.

РЕДИГО® ПРО дава интензивно червено оцветяване на семената.

РЕДИГО® ПРО е регистриран във всички житни култури – пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Това дава удобство при производство на различни житни култури в стопанството, като не се налага смяна на продукта в процеса на третиране.

кореново гниене

Кореново гниене

главни

Главни

снежна плесен

Снежна плесен

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Споделете.

Коментирайте

Close