Вкуси България със SlowTours.bg

Само 12 стопани получиха плащания за лозята

0

Едва дузина стопани получиха плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

Фонд „Земеделие” изплати малко над 5,5 милиона лева за преструктуриране и конверсия на лозя. Средствата са изплатени едва на 12 стопани, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.

Проекти за 28 млн. лв. са подадени за преструктуриране и конверсия на лозя

Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

Кандидатите, които не успяха да издадат банковите си гаранции в определение 10-дневен срок, могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г. По мярката са приети проекти на стойност 28 млн. лева за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

Споделете.

Коментирайте

Close