Вкуси България със SlowTours.bg

Стопаните ще могат да колят и продават агнета на място в овцефермите

0

Животновъдите ще имат право да колят и продават агнета на място във овцефермите си за предстоящите Великденски празници и Гергьовден. Те ще трябва строго да спазват общите структурни и хигиенни изисквания, предупреди днес Българската агенция по безопасност на храните.

Клане се извършва само във ферми, регистрирани като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допуска се клане само на агнета, собственост на фермера. Месото е предназначено единствено за лична консумация на купувача. Собственикът на фермата, в която се извършва клане, ще уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните най-малко 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета.

При клане във фермата, персоналът е задължен да спазва всички санитарно–хигиенни изисквания, както и да използва лични предпазни средства. Клането във фермите да се извършва в отделно обособено за целта място, което се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони – за “мръсни” операции и т.нар. “чиста” зона. Всички повърхности в помещението и инвентарът за клането на животните да са с ненарушена цялост и да позволяват измиване, почистване и дезинфекция, наклонът на пода да позволява лесно оттичане на водите.

Всички помещения от фермата, в които се борави с месо, трябва да се поддържат чисти и редовно да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне замърсяване на агнешкото месо с остатъци от извършваната дейност, прах и други. За да се гарантира безопасността на добитото месо, закланите животни трябва да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забавяне. Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна ще изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват заклани агнета за лична консумация и ще ги поставят на видно място в сградите си.

Споделете.

Коментирайте

Close