Земеделците сами избират какви данъци да плащат

0

Земеделците сами ще избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

Земеделските производители, които са регистрирани и по Закона за ДДС, вече ще могат да избират как да се облагат доходите им. Данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец ще се събира само, ако фермерите изберат този ред на облагане. Изборът ще става с декларация, която за тази година трябва да бъде подадена но края на месец януари.

Ако земеделските производители не подадат такава декларация за доходи, придобити след 1 януари т. г., те ще плащат данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно определените разходи – 60 или 40%, в зависимост от вида на произвежданата продукция.

Новият начин на облагане на доходите ще се отрази и в данъчните декларации на фермерите

Начинът на плащане на данъци, който ще изберат фермерите, ще се отрази при попълването на годишната им данъчна декларация. Срокът за това е 30 април.

До момента 30 регистрирани земеделски производители от Пловдивска област вече саобявили пред НАП доходите си от предходната година, като петима от тях искат възстановяване на надвнесен данък.

Образец на декларацията и повече информация за облагането на доходите на земеделските производители може да се намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов пълномощник в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Друг вариант е тя да се подаде по пощата, с обратна разписка.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски фермерите могат да получат по телефона от НАП. Номерът е 0700 18 700, на цената на градски разговор от цялата страна. Друга възможност е въпроси да се задават на електронна поща [email protected].

Споделете.

Коментирайте

Close