Caryx

Животновъдите ще получат по 40,30 лева за овца или коза майка

0

Аграрното министерство определи ставката по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството за кампания 2017 г. Подпомагането ще е в размер от 40,30 лв. за едно допустимо за подпомагане животно и ще се изплати на два транша.

Първият ще е през месец ноември в размер на 28.36 лв. През януари 2018 г. се предвижда стопаните да получат остатъка от 11.94 лв. за всяко допустимо за подпомагане животно.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце майки или кози майки, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните. Стопаните трябва да продължат да отглеждат най-малко 80% от заявените овце майки или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Споделете.

Коментирайте

Close