Повечето мед в света съдържа опасни за пчелите пестициди

0

Повечето мед в света съдържа неоникотиноидни пестициди. Това показва колко широко се излагат пчелите на химикалите, за които се установява, че имат смъртоносно въздействие върху тях и други насекоми. Резултатите от първия глобален тест за изследване съдържанието на неоникотиноиди в меда сочат, че всяка трета от четири проби мед съдържа поне един от петте най-използвани неоникотиноидни пестицида, съобщават учените.

Тествани са проби за ацетамиприд, клотианидин имидаклоприд, тиаклоприд и тиаметоксам. “В глобален мащаб замърсяването е наистина удивително”, казва Едуард Мичъл, биолог в университета в Неахтел, Швейцария, цитиран от Science News.

Пестицидите се използват при много видове култури, отглеждани в различни климатични условия, но следи от химикали има дори в меда от отдалечени острови със слабо развито земеделие.

“Мислех, че неоникотиноидите са проблем, локализиран до малък брой култури”, казва Амро Зайед, който изучава пчелите в университета в Йорк в Торонто. Тези пестициди “са много по-разпространени, отколкото предполагах.”

Мичъл и неговият екип са публикували резултатите за 198 проби от мед от цял ​​свят, молейки приятели и колеги да им изпращат местен мед от родните си страни или от ваканционните дестинации. Почти половината от всички проби в световен мащаб съдържат повече от един вид пестициди – доказателства, че пчелите често се хранят на места, третирани с пестициди. Във всички проби нивата на пестицидите са били под безопасните за хора нива.

През 2013 г. Европейският съюз ограничи използването на клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам заради високия риск за здравето на пчелите. В ЕС с тези пестициди беше забранено третирането на семена от слънчоглед, царевица, рапица и пролетни зърнени култури, както и пръскането на привлекателни за пчелите култури преди и по време на цъфтеж. Въпреки това, широка гама от тези препарати остават разрешени.

В Европа замърсяването най-често е с тиаклоприд и ацетамиприд. В някои страни на Стария континент съдържанието на пестициди в 1 грам мед е над 10 нанограма. Наличието на пестициди варира регионално – 86 процента от северноамериканските проби съдържат най-малко един от петте най-често използвани неоникотиноида, които проучването измерва, докато южноамериканските съдържат 57 процента. Най-честите замърсявания с пестициди там са с клотианидин имидаклоприд и тиаметоксам. В азиатския мед в 75% от случаите замърсяването е с ацетамиприд.

Неоникотиноиди пчели

Графика: Science News

Неонинотиноидите придобиват популярност като пестициди през 90-те години, защото са насочени към централната нервна система на насекоми, унищожаващи културите. Но пестицидите са спорни, защото редица проучвания установяват, че те вредят и на опрашителите. Повечето опасения за пчелите са съсредоточени върху европейската пчела, Apis mellifera, която хората са разпространили по света като опрашител на културите.

Но естествените местни опрашители също могат да бъдат изложени на неоникотиноиди и често са по-уязвими от техните негативни ефекти, казва Джералдин Райт, невробиолог по насекомите в Нюкасълския университет в Тайн, Англия. Земните пчели и откритите преди 7 г. в Торонто халиктидни пчели (пчели на потта – б. р.) са склонни да живеят в по-малки кошери, така че само няколко работнички могат да разпространяват бързо замърсяването в цялата колония.

Споделете.

Коментирайте

Close