InVigor_Promo

65 проекта са приети по програмата за лозаро-винарския сектор

0

Проектите по програмата за лозаро-винарския сектор са на стойност над 37 млн. лева

Проектите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. са на обща стойност малко над 37 млн. лева, съобщиха от ДФ “Земеделие”. Финансовата помощ, която кандидатите ще получат от фонда, е в размер на 75% или почти 28 млн. лева.

До момента по програмата за лозаро-винарския сектор са приети 65 проекта. По мярката ще бъдат подпомогнати инвестиции за три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

35 проекта по програмата за лозаро-винарския сектор са били подадени в последния ден

Срокът за изпълнението им е до две винарски години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Една винарска година е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата година.

Приемът на заявленията за финансова помощ продължи от 5 до 25 юни 2014 г. Само в последния ден за подаване на документи бяха приети 35 проекта. Всички производители, одобрени за финансова подкрепа за преструктуриране и конверсия на лозя, са вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки.

Те представиха пред ДФ „Земеделие” и удостоверение за право на участие по мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close