Вкуси България със SlowTours.bg

БАБХ заличава от регистрите животни с „бели петна“ при проследяването

0

Българската агенция по безопасност на храните заличава от регистрите животни с „бели петна“ при проследяването им, животни с подменена идентификация, както и несъответстващи на вече въведените във ВетИС данни. Такива животни могат да се придвижат до кланица и да се използват за храна на хората, съобщиха за Агроновините от БАБХ. Мерките са част от започналата миналия месец инвентаризация на животните, която има за цел да установи дали има и колко са виртуалните животни, за които недобросъвестни стопани получават субсидии.

Фермерите са длъжни по закон да уведомяват ветеринарните власти за всяка промяна, свързана с животновъдния им обект или животните, които отглеждат (раждане, смърт, клане и др.). Придвижването на животните трябва да става с ветеринарномедицинско свидетелство, гарантиращо техния здравословен статус и годността им за придвижване. „Анализът на данните във ВетИС показа, че в много случаи животновъдите не са спазили това изискване, в резултат на което сред данните фигурират животни, които физически трудно биха съществували. Освен това, за подобни животни след определена дата нататък няма отразени никакви събития – раждане, придвижване, извършване на ветеринарномедицински манипулации (ваксинации, прегледи, вземане на кръв и др.)“, обясниха от БАБХ.

Решението за изчистване от базата данни на старите животни е етап от работата на БАБХ по уеднаквяване на данните във ВетИС с реалната ситуация на терена. Такива стари животни БАБХ нарича „служебно изгубени“ и бройката им общо е 60 036:

• биволи над 20 години – 181 бр.;
• говеда над 20 години – 11 585 бр.;
• свине над 6 години – 10 808 бр.;
• кози над 15 години – 13 099 бр.;
• овце над 15 години – 24 363 бр.

„Пределната възраст не е избрана случайно, а е доста над реалната възраст за оправдано стопанско използване на животните – възрастта е и над описаната в учебниците по зоотехника и ветеринарна медицина“, изтъкват от БАБХ. Ако обаче животните, макар и възрастни, са живи и налични в обекта, достатъчно е стопанинът им да подаде заявление до ОДБХ. Данните за описаните в заявлението животни се възстановяват също по служебен път, като не се налага да се дават доказателства за наличието им във фермата, но обектът може да бъде проверен впоследствие. „При служебното „изгубване“ няма промяна в данните за съответнотото животно – единствено е прекратено служебно местодомуването, което и се възстановява при подаване на заявление от стопанина“, обясняват от Агенцията.

От БАБХ допълват, че в голямата си част изчистените от базата данни стари животни са такива, които вече не са живи, но за тях не е постъпило от стопаните навременно уведомление. Междувременно до БАБХ са били подадени заявления за „служебно изгубени“ животни и вече са възстановени данните за:
• 35 бр. биволи;
• 29 бр. дребни преживни животни;
• 27 свине от породата Източнобалканска свиня.

Свинете от древната автохтонна порода са отглеждани в Научния център по земеделие в Средец. При започване на инвентаризацията на животните притесненията на стопаните на застрашената порода бяха огромни, тъй като стадата на Източнобалканската свиня са изградени на родствено-йерархичен признак и се водят от възрастна и опитна женска, на възраст 4-6 години. Колкото по-опитна (възрастна) е водещата женска, толкова по-компактно е стадото. Това е важно и за стопаните и във връзка с изискванията за биосигурност. В същото време породата е автохтонна и значителна част от Източнобалканските свине са продуктивни над 6-годишна възраст. От БАБХ изтъкват, че възстановените вече животни могат да се търгуват легално, да се придвижат до кланица и да бъдат заклани.

Споделете.

Коментирайте

Close