Български храни може да получат означение “планински продукт”

0

Българско сирене, мед, билки, месни продукти, произведени в планински райони са потенциални носители на престижното означение „планински продукт“. 40% от територията на България е с планински и полупланински релеф.

Целта на въвеждане на означението е да облекчи достъпа до международните пазари на дребните производители от планинските райони в развиващите се страни. Новият етикет ще позволи да се прави ценова надбавка върху стоките, чиято реализация спомага за поддържането на биоразнообразието и културните традиции на планинските общини. Отдалечеността на основните транспортни маршрути и изолацията на тези райони често играят ограничаваща роля за достъпа на производителите до пазари, кредити и информация.

Момчил Неков

Момчил Неков, член на ЕП

“Регионът ни е уникален и България има възможност да бъде сред първите държави членки, които въвеждат термина „планински продукт“. Все повече потребители очакват чистите планински храни. Това ще помогне и на производителите и на потребителите“, коментира евродепутатът Момчил Неков по време на заседание на нофосформираната работна група, която ще работи по проекто-наредбата за прилагане на термина за качество „планински продукт“. Текстът ще бъде предложен на правителството, Министерството на земеделието и на Народното събрание.

На първата работна среща бяха отчетени спецификите в българското законодателство и производствена практика. Работата ще продължи с привличане на всички заинтересовани страни. Другите държави, които подготвят въвеждане на „планински продукт“ са Италия, Германия и Австрия.

Споделете.

Коментирайте

Close