Вкуси България със SlowTours.bg

Българският износ на пшеница нарасна с 1/3 за година

0

С около една трета се е увеличил българският износ на пшеница в периода от 1 юли до 11 октомври, в сравнение със същия период на миналата година. Това показват оперативните данни на Пристанище Варна, откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури. Оттам са били натоварени 748,7 хил. тона пшеница за износ, което е с 28,3% повече спрямо същия период на 2014 г. В същото време, изнесените количества ечемик и рапица бележат значителен спад, съответно с 63,5% и с 61,7%.

През периода 1 септември – 11 октомври 2015 г. износът на царевица, осъществен през Пристанище Варна,  намалява с 55,6% спрямо аналогичния период на предходната година, а износ на слънчоглед не е регистриран. През Пристанище Бургас не е осъществен износ на пшеница, ечемик, рапица, царевица или слънчоглед.

До момента у нас са добити 1 450,6 хил. тона маслодаен слънчоглед и 1 396,4 хил. тона царевица за зърно, което е съответно с 14,3% по-малко и с 5,5% повече, сравнено с продукцията, отчетена към същия период на 2014 г. Досега е прибрана продукцията от близо 90% от нивите със слънчоглед и от 62,3% от площите с царевица за зърно.  На този етап и при царевицата, и при слънчогледа се отчита по-нисък среден добив спрямо предходната година, показва анализът за основните земеделски култури, публикуван от Министерството на земеделието и храните.

Към 7 октомври 2015 г. средните изкупни цени на хлебната пшеница и слънчогледа остават без промяна спрямо предходната седмица. Средните изкупни цени на ечемика, рапицата и фуражната пшеница отбелязват леко повишение, в рамките на 0,4% – 1,1% на седмична база, докато тази на царевицата се понижава с 1,1%.В сравнение със същия период на 2014 г., средните изкупни цени на повечето от основните зърнени и маслодайни култури нарастват, като увеличението е слабо изразено при фуражната пшеница и ечемика (съответно с 5,1% и 4,7%) и чувствително при слънчогледа (с 34,4%), рапицата (с 18,6%) и царевицата (с 13%). Единствено при хлебната пшеница се наблюдава леко намаление (с 1,7%) на годишна база.

Към 16 октомври цената „Купува“ за пшеницата на Софийска стокова борса е 295 лв./т, цена „Продава“ е 320 лв./т. Котировките на борсата в Будапеща за покупки на пшеница са 301,2 лв./т, а за продажби – 355,02 лв./тон.

Споделете.

Коментирайте

Close