Вкуси България със SlowTours.bg

Държавата ще изкупува гори от частни собственици по нови правила

0

Държавата ще изкупува гори от частните им собственици, но по нови правила, съобщи днес аграрното министерство. Кампанията започва на 4 февруари 2021 г., а за откупуване на горските територии от физическите лица са предвидени до 2 милиона лева.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Изкупуването ще се извършва от шестте държавни горски предприятия по нови правила. Намалява се максимално допустимата площ на един имот, както и на сумарната площ на имотите, предлагани от един собственик/собственици, от 50 дка на 30 дка. Това ще позволи закупуването на повече малки по площ имоти.

До процедурата ще бъдат допускани и имоти с площ под 1 дка, в случай, че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността на собствениците му. Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на покупко-продажба или замяна през последните 2 години, считано към датата на стартиране на приема на документи.

За да се намали финансовата и административна тежест, за собствениците се облекчава процедурата за представяне на документи. Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на горските територии, така и по пощатна или чрез куриер.

Сроковете за разглеждане на документите, оценяване на имотите, както и за изготвянето на оценки от правоспособни оценители се удължават. Държавата вече проведе две подобни кампании през 2016 г. и през 2020 г. По тях са финализирани сделки за закупуване на общо 459 горски имота с обща площ 2819 дка. Тяхната стойност е 1, 74 милиона лева.

Споделете.

Коментирайте

Close