Вкуси България със SlowTours.bg

Държавата ще изкупува гори от частници при облекчени условия

0

Държавата започва изкупуване на гори от частни лица при облекчени условия. Документи се приемат от утре, 1 октомври, до 15 януари 2020 г., а след това ще започне оценяването на горските масиви.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Изкупуването ще се извършва от шестте държавни горски предприятия. Те няма да купуват горски масиви от общини, юридически организации и сдружения.

Новост е, че се въвежда праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура. Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот.

През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес, припомнят от аграрното министерство. Тогава бяха изкупени 126 имота с обща площ 1029 дка, оценени на 600 хиляди лева.

Споделете.

Коментирайте

Close