Дават безплатни консултации за полупазарните стопанства

0

Националната служба за съвети в земеделието ще консултира безплатно и догодина

Националната служба за съвети в земеделието ще консултира безплатно до края на август 2015 г. фермерите, които са в процес на преструктуриране на полупазарните стопанства. Съветите ще се дават по мярка 143 от Програмата за развитие на селските райони, а от услугата могат да се възползват земеделските производители, одобрени по мярка 141 – „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР.

“Промяната стана възможна с  промените в Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР”, обясниха от земеделското министерство.

В края на 2013 г. одобрените за преструктуриране полупазарни стопанства са над 8 500. Представителите им ще могат да се възползват безплатно от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, като за това е необходимо да посетят териториален областен офис на службата. На място те подават молба-декларация за това, че искат да получат безплатни консултации.

Съветите  в земеделието ще помогнат за преструктурирането на полупазарните стопанства

Удължаването на срока има за цел успешно да се изпълнят одобрените проекти по мярка 141, както и ефикасно да се усвоят средствата по мярката.

Фермерите, собственици на полупазарните стопанства, могат да се възползват от безплатни консултации за оценка на стопанството, какви подобрения трябва да се направят, за да се покрият изискванията на ЕС, как да се спазят стандартите за безопасност на труда.  Съветите в земеделието са свързани с посещение,  оглед и оценка на стопанството и даване на препоръки за изпълнение на изискванията за т.нар. кръстосано съответствие.

По този начин намалява рискът стопаните, които са кандидатствали по директните плащания и са получили консултации от Националната служба за съвети в земеделието,  да бъдат санкционирани. Фермерите могат да разчитат и на професионална помощ в областта на управлението на земеделското стопанство, растениевъдството и животновъдството.

Консултациите за управление на земеделското стопанство  включват разработване на маркетингов анализ, как се организира и управлява  стопанство, изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието, възможности за участие на земеделския производител в организации на производители.

В областта на растениевъдството и животновъдството консултациите включват технологии за производство, препоръки за торене, за дейности по растителна защита, за напояване, технологии за отглеждане и хранене на животните, стандарти за хигиена и хуманно отношение, ветеринарномедицински въпроси, уточняват от аграрното министерство.

Споделете.

Коментирайте

Close