InVigor_Promo

ДФЗ преведе парите за зелени плащания, ставката е занижена

0

Държавен фонд „Земеделие” изплати над 450 млн. лв. за Кампания 2018 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания.  Подпомагане по схемата получават 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики.

Ставката тази година е 122,84 лева или с над 1 лев по-ниска от сумата за предишната кампания – по 124,01 лева на хектар. Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики. Площите, заети с трайни насажденияq нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място. От Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close